16:20 22/09/2010

Vietcombank gấp rút chuẩn bị tăng vốn

Minh Đức

Vietcombank) đang gấp rút chuẩn bị đại hội đồng cổ đông bất thường để đáp ứng yêu cầu tăng vốn điều lệ

Với phương án nay, sau tăng vốn, Vietcombank sẽ đảm bảo về yêu cầu có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước (9%, theo Thông tư 13), khi dự kiến đạt khoảng 10%.
Với phương án nay, sau tăng vốn, Vietcombank sẽ đảm bảo về yêu cầu có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước (9%, theo Thông tư 13), khi dự kiến đạt khoảng 10%.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đang gấp rút chuẩn bị đại hội đồng cổ đông bất thường để đáp ứng yêu cầu tăng vốn điều lệ.

Ngày 22/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết đã nhận được công văn của Vietcombank (mã cổ phiếu VCB) công bố về kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2010.

Công văn của ngân hàng này cho biết, tại cuộc họp thường niên lần thứ 3 ngày 19/4/2010, đại hội đồng cổ đông Vietcombank thống nhất thông qua phương án tăng 33% vốn điều lệ. Ngày 20/9 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận phương án này, nhưng với yêu cầu Vietcombank phải tổ chức đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án trên.

“Hiện nay, Vietcombank đang tiến hành các thủ tục họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 để xem xét, thông qua phương án tăng 33% vốn điều lệ. Trình tự và thủ tục họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 sẽ được Vietcombank thực hiện theo đúng quy định”, công văn trên cho biết.

Trước đó, ngân hàng này đã có tờ trình đại hội đồng cổ đông tại phiên họp tháng 4/2010 với kế hoạch tăng vốn điều lệ theo 2 đợt.

Đợt 1, tăng vốn điều lệ thêm 9,28% cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá, hiện đã hoàn thành.

Đợt 2, dự kiến trong quý 4/2010, ngay sau khi có sự chấp thuận của các cơ quan chức năng, với số cổ phiếu phát hành thêm là 436.386.063 cổ phiếu, tương đương 4.363,8 tỷ đồng theo mệnh giá. Đối tượng là toàn bộ các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền; tỷ lệ phát hành thêm là 33% (tính trên số cổ phiếu sau phát hành thêm 9,28%). Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm phát hành sẽ được quyền mua thêm 33 cổ phần phát hành thêm với giá bằng mệnh giá.

Như vậy, về cơ bản phương án tăng vốn trên của Vietcombank đã được cơ quan chức năng chấp thuận và chuẩn bị triển khai. Kế hoạch này cũng nằm trong mục đích nhằm cải thiện một số chỉ tiêu tài chính, đặc biệt là để đáp ứng lộ trình yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo quy định mới (Thông tư 13).

Vietcombank tính toán, sau khi tăng vốn điều lệ theo phương án trên, tổng tài sản, dư nợ cho vay, huy động vốn từ nền kinh tế dự kiến tăng trưởng tương ứng là 15%, 20% và 23%, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 4.500 tỷ đồng; hệ số an toàn vốn sẽ tăng lên khoảng 10%; hiệu suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROAE là 17,13%; tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà nước sau khi tăng vốn là 90,28%; tỷ lệ sở hữu của các cổ đông là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc sau mỗi đợt phát hành là không thay đổi.