16:10 29/04/2022

Vietcombank giữ vững vị trí ngân hàng số 1

Lan Anh -

Vietcombank đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, giữ vững vị trí ngân hàng số 1 về chất lượng và hiệu quả hoạt động...

Toàn cảnh Đại hội cổ đông Vietcombank.
Toàn cảnh Đại hội cổ đông Vietcombank.

Năm 2021, trong bối cảnh phải đối diện với những khó khăn, thách thức chung chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài với nhiều biến chủng nguy hiểm, Vietcombank đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, giữ vững vị trí ngân hàng số 1 về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Cụ thế, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank năm 2021 đạt 27.389 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020.

Huy động vốn, tín dụng đều tăng trưởng ở mức cao (tương ứng tăng 9% và 15% so với năm 2020), vượt kế hoạch đề ra, góp phần tích cực cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu rất thấp (0,63%), tỉ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt mức cao nhất trong ngành ngân hàng (424%). Đặc biệt, Vietcombank đã trích lập 100% dự phòng rủi ro cho dư nợ cơ cấu, sớm trước 2 năm so với thời hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Doanh số thanh toán quốc tế lần đầu tiên vượt mốc 100 tỉ đô la Mỹ, giúp thị phần tiếp tục được mở rộng.

Vietcombank đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 27,6%, tăng vốn điều lệ lên mức 47.325 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh ấn tượng của Vietcombank đã được thị trường đón nhận rất tích cực, đưa quy mô vốn hóa của ngân hàng đạt 16,7 tỷ đô la Mỹ khi khép lại năm 2021.

Với hiệu quả kinh doanh vượt trội, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước với quy mô nộp ngân sách ~ 11.000 tỷ đồng trong năm 2021. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng chủ động tích cực tham gia các hoạt động an sinh vì cộng đồng, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của một thương hiệu lớn.

Trong năm 2021, Vietcombank đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền cam kết ~ 723 tỷ đồng, trong đó ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 số tiền ~ 381 tỷ đồng. Vietcombank đã triển khai một loạt các chương trình, hoạt động ủng hộ, ưu đãi, tri ân các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ.

Ngày 29/4, Vietcombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội xem xét phê duyệt các định hướng lớn và chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản cho năm 2022.

Các chỉ tiêu chính năm 2022 của Vietcombank là: Tổng tài sản tăng 8%; huy động vốn tăng 9%; dư nợ tín dụng tối đa tăng 15%; lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 12%; tỉ lệ nợ xấu thấp hơn 1,5%; chi trả cổ tức theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; các tỉ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Ba trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh gồm: Tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả bền vững; duy trì, phấn đấu cải thiện tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ, mở rộng các sản phẩm dịch vụ trên kênh số, nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng, giữ chân khách hàng tạo nền tảng gia tăng thu dịch vụ trong tương lai; cơ cấu danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng hiệu quả.