14:16 01/08/2014

Vietcombank sẽ hỗ trợ vốn cho VNCB

P.V

Vietcombank sẵn sàng cử cán bộ để hỗ trợ VNCB nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ

Vietcombank sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho VNCB trên cơ sở phù hợp với quy định
 của pháp luật và quy định nội bộ của mỗi bên nhằm chi trả kịp thời tiền
 gửi hợp pháp của người gửi tiền.
Vietcombank sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho VNCB trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của mỗi bên nhằm chi trả kịp thời tiền gửi hợp pháp của người gửi tiền.
Chiều nay (1/8), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, toàn diện với Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Theo thỏa thuận, hai bên tiến hành hợp tác trên các mặt quản trị, điều hành và hoạt động theo nhu cầu và khả năng thực hiện của mỗi bên.

Vietcombank sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho VNCB trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của mỗi bên nhằm chi trả kịp thời tiền gửi hợp pháp của người gửi tiền.

Hai bên thống nhất hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các giao dịch về vốn và kinh doanh tiền tệ khi có nhu cầu và trên cơ sở các điều khoản thỏa thuận trong các hợp đồng giao dịch cụ thể.

Về hợp tác phát triển dịch vụ ngân hàng và cơ sở khách hàng, hai bên thống nhất trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và xây dựng cơ sở khách hàng bền vững trên cơ sở quy định của pháp luật và chính sách, quy định nội bộ của mỗi bên.

Về hợp tác quản trị điều hành, Vietcombank sẵn sàng cử cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tốt để hỗ trợ và chia sẻ với VNCB các kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, phát triển hệ thống công nghệ thông tin của VNCB.

Ngoài ra, hai bên cũng cam kết hợp tác về các lĩnh vực hoạt động khác theo nhu cầu.

“Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vietcombank và VNCB là cơ hội quan trọng góp phần giúp VNCB thực hiện cơ cấu lại thành công và phát triển an toàn, bền vững, đồng thời cũng tạo điều kiện cho VCB có thêm cơ hội hợp tác kinh doanh với một đối tác trong nước. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác chiến lược nói trên, hai bên cam kết sẽ có kế hoạch hành động và biện pháp triển khai cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu và các nội dung của thỏa thuận”, thông cáo chung về lễ ký kết giữa hai bên cho biết.