09:48 03/11/2014

Vietcombank thay đổi nhân sự cao cấp

Nhật Nam

Vietcombank vừa có thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc

Ông Nghiêm Xuân Thành và ông Phạm Quang Dũng.
Ông Nghiêm Xuân Thành và ông Phạm Quang Dũng.
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo kết quả thay đổi nhân sự qua phiên họp ngày 1/11/2014.

Cụ thể, tại phiên họp trên, Hội đồng Quản trị Vietcombank đã bầu ông Nghiêm Xuân Thành (hiện là ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 từ ngày 1/11/2014, thay ông Nguyễn Hoà Bình nghỉ hưu theo chế độ.

Cùng đó, ông Phạm Quang Dũng (hiện là ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc) được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Vietcombank với thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/11/2014.

Ông Nghiêm Xuân Thành (sinh năm 1969), thạc sỹ tài chính ngân hàng, có kinh nghiệm 25 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng kinh qua nhiều vị trí như: Phó chánh văn phòng - thư ký Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương (Vietinbank); Trưởng ban thư ký Hội đồng Quản trị Vietinbank; Trưởng phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn đề Vietinbank; Giám đốc Vietinbank - chi nhánh Thanh Xuân; Giám đốc Vietinbank - chi nhánh Đống Đa; Phó tổng giám đốc Vietinbank; Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Tổng giám đốc Vietcombank  từ tháng 7/2013.

Tân Tổng giám đốc Vietcombank, ông Phạm Quang Dũng (sinh năm 1973), thạc sỹ tài chính ngân hàng, có kinh nghiệm 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đã làm việc tại Vietcombank từ năm 1994 và kinh qua nhiều chức vụ như: Phó chánh văn phòng; Phó giám đốc Công ty Tài chính Việt Nam tại Hongkong; Trưởng phòng quan hệ ngân hàng đại lý.

Ông Dũng được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc Vietcombank và được bầu là ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm từ tháng 4/2013.