14:44 05/12/2017

VietinBank tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2

Lê Duy

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản, có kỳ hạn 10 năm

Thời hạn nhận đăng ký mua trái phiếu đợt 2 từ ngày 22/11/2017 đến hết ngày 12/12/2017.
Thời hạn nhận đăng ký mua trái phiếu đợt 2 từ ngày 22/11/2017 đến hết ngày 12/12/2017.

Tháng 12 tới, Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2.

Trước đó, từ ngày 25/10/2017 đến hết ngày 13/11/2017, VietinBank đã phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1. Trong vòng 20 ngày, ngân hàng đã chào bán thành công 200.000 trái phiếu tương đương 2.000 tỷ đồng và tiếp tục nhận được nhu cầu của khách hàng.

Tiếp nối thành công của đợt 1, từ ngày 22/11/2017 đến hết ngày 12/12/2017, VietinBank phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 với số lượng đăng ký chào bán là 220.000 trái phiếu, tương đương 2.200 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản, có kỳ hạn 10 năm. VietinBank có thể mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu với giá mua lại bằng mệnh giá tại thời điểm tròn 5 năm kể từ ngày phát hành.

Trái phiếu được phát hành với mệnh giá 10.000.000 đồng, số lượng đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 100.000.000 đồng tính theo mệnh giá.

Lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu của tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cộng biên độ 1,2%/năm. Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 năm là lãi suất thả nổi, có điều chỉnh định kỳ hàng năm.

Tiền lãi được trả định kỳ mỗi năm một lần vào ngày thanh toán lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày phát hành. Riêng tiền lãi cho kỳ thanh toán lãi cuối cùng của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày đáo hạn hoặc ngày VietinBank mua lại trái phiếu trước hạn.

Khách hàng sở hữu trái phiếu được tự do chuyển nhượng, cho tặng, để lại thừa kế trái phiếu của mình và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm, cầm cố hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời hạn nhận đăng ký mua trái phiếu đợt 2 từ ngày 22/11/2017 đến hết ngày 12/12/2017. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu tại các chi nhánh/phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc.

Đặc biệt, VietinBank còn dành tặng 2.000 khách hàng đặt mua trái phiếu sớm nhất trong đợt 2 quà tặng bằng tiền mặt lên đến 30 triệu đồng tương ứng với số tiền mua trái phiếu.

* Thông tin chi tiết:

Contact Center: 1900 558 868

Email: contact@vietinbank.vn.