07:23 27/12/2012

Vietinbank xong thủ tục bán 20% cổ phần cho đối tác chiến lược

Nhật Nam

“Tháng 12/2012, Vietinbank đã hoàn thành thủ tục để bán 20% cổ phần cho đối tác chiến lược”

Vietinbank đã mở rộng mạng lưới ra nước ngoài, tại Lào và Đức.
Vietinbank đã mở rộng mạng lưới ra nước ngoài, tại Lào và Đức.
Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) cho biết kế hoạch bán cổ phần cho đối tác chiến lược đã xong thủ tục và dự tính tăng vốn điều lệ trong quý 1/2013.

Bản tin của ngân hàng này dẫn lời ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cho biết: “Tháng 12/2012 đã hoàn thành thủ tục để bán 20% cổ phần cho đối tác chiến lược, dự tính quý 1/2013 thực hiện bán cổ phần và tăng vốn điều lệ, trở thành ngân hàng thương mại có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu lớn nhất Việt Nam”.

Ngày 14/12 vừa qua, Vietinbank đã thực hiện khống chế tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CTG (mã cổ phiếu đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM) của nhà đầu tư nước ngoài ở mức tối đa là 12,795% vốn điều lệ. Mục đích là nhằm tạo điều kiện cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng.

Một ngày trước đó, thị trường đón nhận thông tin ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ - thuộc tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG), dự kiến sẽ chi 60 tỷ Yên (tương đương khoảng 720 triệu USD) để nắm 20% cổ phần của Vietinbank.

Ngoài thông tin trên, ông Phạm Huy Hùng cho biết một số kết quả cơ bản của Vietinbank đã đạt được trong năm 2012: tổng nguồn vốn huy động tăng 8%; tổng cho vay đầu tư tăng 10%; lợi nhuận tăng 15% so với năm 2011; kiểm soát nợ xấu dưới 1,5%.

Năm 2011, Vietinbank đạt 6.259 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo đó, lợi nhuận năm 2012 qua mức tăng trưởng mà ông Hùng đưa ra ở khoảng 7.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý là trong năm 2012, ngân hàng này đã đóng góp cho an sinh xã hội 1.580 tỷ đồng; tính từ năm 2007 đến nay là gần 3.000 tỷ đồng.