11:21 18/08/2007

Vietnam ICT Index 2006 sắp được công bố

Thành Nam

Hội Tin học Việt Nam (VAIP), đơn vị sẽ công bố chỉ số Vietnam ICT Index 2006, vừa loan báo thông tin trên

Vietnam ICT Index 2006 sẽ xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cho khối bộ, ngành, tỉnh, thành.
Vietnam ICT Index 2006 sẽ xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cho khối bộ, ngành, tỉnh, thành.
Chỉ số xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cho khối bộ, ngành, tỉnh, thành sẽ được công bố vào tháng 9 tới.

Hội Tin học Việt Nam (VAIP), đơn vị sẽ công bố chỉ số Vietnam ICT Index 2006, vừa loan báo thông tin trên.

Ông Nguyễn Long, Tổng thư ký VAIP, thông báo, tới nay có 64/64 tỉnh thành và 33/39 bộ và cơ quan ngang bộ gửi báo cáo số liệu.

Bên cạnh đó, khối ngân hàng thương mại và các tổng công ty cũng đã tích cực chuyển số liệu về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2006.

Đại diện của VAIP nói hội đồng đánh giá đang tiến hành kiểm tra logic số liệu, đối chiếu với các số liệu ngành như tài chính, ngân sách, số liệu hạ tầng viễn thông, các số liệu thống kê Nhà nước để xếp hạng.