16:27 23/10/2016

Vinalines tiếp tục đứng nhất về lỗ

Nguyễn Lê

Một số vị đại biểu Quốc hội đã nhắc đến cái tên Vinalines như một điển hình “bết bát” của doanh nghiệp Nhà nước

Ít nhất là liên tục 3 năm, từ 2013-2015, Vinalines đều chiếm giữ ngôi đầu về thua lỗ.<br>
Ít nhất là liên tục 3 năm, từ 2013-2015, Vinalines đều chiếm giữ ngôi đầu về thua lỗ.<br>
Vẫn như nhiều năm trước, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) tiếp tục dẫn đầu bảng lỗ năm 2015 với 3.346,273 tỷ đồng.

Con số thua lỗ này được Chính phủ báo cáo Quốc hội, trong tổng thể hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp năm 2015.

Với kết quả như trên, ít nhất là liên tục 3 năm, từ 2013-2015, Vinalines đều chiếm giữ ngôi đầu về thua lỗ.

Năm 2013, doanh nghiệp này đứng đầu bảng lỗ với 6.958,4 tỷ đồng, năm 2014 vẫn lỗ 3.478 tỷ đồng.

Sáng 22/10, thảo luận tại tổ về tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có trọng tâm về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, một số vị đại biểu Quốc hội đã nhắc đến cái tên Vinalines như một điển hình “bết bát” của doanh nghiệp Nhà nước, làm xói mòn lòng tin cuả nhân dân.

Có vị còn đề nghị nên cho những doanh nghiệp tương tự như vậy được “chết”, không nên lâu lâu bơm thêm tí “sữa” để rồi ngắc ngoải.

Cũng khá quen thuộc trong bảng lỗ của các tập đoàn, tổng công ty còn là Tổng công ty Lương thực Miền Nam - lỗ 1.062,833 tỷ đồng, Tổng công ty 15 (Bộ Quốc phòng) - lỗ718,209 tỷ đồng; Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - lỗ 72,199 tỷ.

Trong danh sách lỗ, còn có Tổng công ty Cà phê Việt Nam (399,316 tỷ đồng),  Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (113,621 tỷ đồng); Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC (102,801 tỷ đồng); Tổng công ty  Xăng dầu Quân đội (69,188 tỷ đồng)...

Chính phủ cũng báo cáo chi tiết lỗ lũy kế của các công ty mẹ. Cụ thể, Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực Miền Nam 959,327 tỷ đồng. Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 363,031 tỷ đồng. Công ty mẹ - Tổng công ty 15 (Bộ Quốc phòng) 189,415 tỷ đồng.

Lỗ của Công ty mẹ - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC là 121,872 tỷ đồng, của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam là 121,362 tỷ đồng.

Công ty mẹ - Tổng công ty Xăng dầu Quân đội lỗ 69,188 tỷ, Công ty mẹ - Tổng công ty Vật tư nông nghiệp lỗ 57,844 tỷ,  Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng là 29,659 tỷ đồng và Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn lỗ 0,432 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Chính phủ, sau quá trình tái cơ cấu, bước đầu một số tập đoàn, tổng công ty đã hoạt động có hiệu quả và bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước, như Tổng công ty Xăng dầu quân đội đạt 267 tỷ đồng, Tổng công ty Cà phê Việt Nam đạt 131 tỷ đồng, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC đạt 123 tỷ đồng, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đạt 79 tỷ đồng, Tổng công ty Lương thực Miền Nam đạt 26 tỷ và Tổng công ty Cơ khí Xây dựng đạt 47 tỷ đồng.