13:23 11/08/2017

Vinalines vẫn nắm quyền chi phối tại nhiều cảng biển lớn sau cổ phần hoá

Kiều Linh

Hậu cổ phần hoá, Vinalines tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại 11 cảng biển, trong đó Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn và Cảng Đà Nẵng

Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ – Vinalines.
Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ – Vinalines.
Ngày 10/8, Kiểm toán Nhà nước đã công bố quyết định kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với Công ty mẹ - Vinalines.

Dự kiến thời gian thẩm định là 30 ngày.

Theo lộ trình cổ phần hóa công ty mẹ, Vinalines phải báo cáo Bộ Giao thông Vận tải phương án cổ phần hóa trước ngày 30/9/2017 để bộ chủ quản tiến hành thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào đầu tháng 11/2017.

Đến thời điểm cuối tháng 7/2017, Vinalines đã phối hợp với liên danh Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam và Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC hoàn thành kết quả định giá doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành, kết quả định giá này phải được Kiểm toán Nhà nước thẩm định.

Theo kế hoạch, việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) Công ty mẹ Vinalines vào tháng 12/2017 và chuyển thành công ty cổ phần từ tháng 4/2018.

Dự kiến, Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ - Vinalines, các nhà đầu tư trong và ngoài nước được mua không quá 35% vốn; Vinalines cũng nắm giữ cổ phần chi phối tại 11 cảng biển, trong đó Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn và Cảng Đà Nẵng Vinalines nắm giữ 65% vốn điều lệ.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Vinalines, tổng doanh thu hợp nhất của Vinalines đạt gần 8.000 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 240 tỷ đồng. Trong đó, tổng doanh thu công ty mẹ đạt gần 2.200 tỷ đồng - bằng 79% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 830 tỷ đồng.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển toàn tổng công ty 6 tháng đầu năm 2017 khoảng 38 triệu tấn, trong đó hàng container tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016, bằng 48% kế hoạch năm 2017.

Tăng trưởng sản lượng tốt nhất thuộc về cảng Đà Nẵng với lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 3,8 triệu tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó, hai cảng biển quy mô lớn nhất của Vinalines là Hải Phòng và Sài Gòn đều chịu ảnh hưởng của việc di rời và chuyển đổi công năng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines, cho hay, công việc trọng tâm của Vinalines trong nửa còn lại của năm 2017 là chuẩn bị và thực hiện thành công IPO Công ty mẹ vào quý 4/2017.