00:18 28/12/2010

Vinashin được vay lãi suất ưu đãi 0%

Vũ Quỳnh

Thủ tướng vừa có quyết định cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Vinashin và Vinalines được vay vốn với lãi suất ưu đãi

Cùng với những ưu đãi về thuế đưa ra mới đây, Vinashin có thêm hỗ trợ về lãi suất trong việc vay vốn để giải quyết quyền lợi của người lao động.
Cùng với những ưu đãi về thuế đưa ra mới đây, Vinashin có thêm hỗ trợ về lãi suất trong việc vay vốn để giải quyết quyền lợi của người lao động.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) được vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Cụ thể, ngày 24/12/2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg về việc cho hai doanh nghiệp nói trên và người lao động trong doanh nghiệp vay vốn để chỉ trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm và học nghề.

Theo quyết định trên, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Vinashin, doanh nghiệp thuộc Vinalines được chuyển giao từ Vinashin đang nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động, nếu có nhu cầu sẽ được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để trả nợ.

Mức vay tối đa bằng số kinh phí chi trả các khoản nói trên (kể cả số tiền lãi phát sinh phải thanh toán do các khoản nợ này) tính đến ngày 31/10/2010 và thời kỳ tiếp theo đến hết ngày 31/12/2011. Lãi suất cho vay được ưu đãi là 0%; thời hạn vay tối đa là 12 tháng.

Bên cạnh đó, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc hợp đồng không xác định thời hạn mà đã có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên trong những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đã xác định ở trên, bị mất việc làm trong năm 2010 và năm 2011 mà chưa có việc làm, nếu có nhu cầu sẽ được vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm; vay để học nghề theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đầu mối hỗ trợ thủ tục cho nhóm đối tượng này là Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Những cơ chế theo quyết định trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/2/2011.