10:15 17/09/2010

Vinashin muốn dùng trái phiếu quốc tế để trả nợ

Thúy Hằng

Đề nghị của Vinashin về việc trả nợ khoản vay của tập đoàn này tại ngân hàng Natixis (Pháp) đang được xem xét

Bộ Tài chính được giao xử lý đề nghị của Vinashin về việc sử dụng một phần nguồn trái phiếu quốc tế năm 2010 (300 triệu USD) để Vinashin có nguồn trả nợ đối với số tiền mà tập đoàn phải trả cho ngân hàng Natixis - Ảnh: Reuters.
Bộ Tài chính được giao xử lý đề nghị của Vinashin về việc sử dụng một phần nguồn trái phiếu quốc tế năm 2010 (300 triệu USD) để Vinashin có nguồn trả nợ đối với số tiền mà tập đoàn phải trả cho ngân hàng Natixis - Ảnh: Reuters.
Đề nghị của Vinashin về việc trả nợ khoản vay của tập đoàn này tại ngân hàng Natixis (Pháp) đang được xem xét.

Ngày 15/9, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (Vinashin) liên quan đến việc trả nợ khoản vay của tập đoàn này tại ngân hàng Natixis (Pháp).

Theo đó, Bộ Tài chính được giao xử lý đề nghị của Vinashin về việc sử dụng một phần nguồn trái phiếu quốc tế năm 2010 (300 triệu USD) để Vinashin có nguồn trả nợ đối với số tiền mà tập đoàn phải trả cho ngân hàng Natixis.

Đồng thời, Phó thủ tướng cũng giao Vinashin phối hợp với Petro Vietnam kiên trì đàm phán với Natixis xác định số tiền, thời điểm trả nợ đối với khoản vay mà Vinashin đã chuyển nghĩa vụ trả cho Petro Vietnam theo Quyết định số 926 ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 926/QĐ-TTg, việc chuyển 12 công ty con của Vinashin về Petro Vietnam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) phải được hoàn tất trong quý 3 năm nay.

Tại cuộc họp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinashin vào cuối tháng Tám vừa qua, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Vinashin phải rà soát toàn bộ công nợ với các ngân hàng, đề xuất việc khoanh nợ, giãn nợ, xử lý nợ đối với từng ngân hàng… báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 13/9/2010.

Hiện Vinashin đang nợ khoảng 86.000 tỷ đồng (trong tổng số tài sản khoảng 104.000 tỷ đồng).