11:05 19/02/2013

Vingroup công bố báo cáo tài chính 2012

Nhật Nam

Tổng lợi nhuận sau thuế của Vingroup năm 2012 là 1.847 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2011

Trung tâm thương mại Vincom Center A Tp.HCM. Vingroup cho biết nguồn doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại tăng thêm 58% trong quý 4/2012.<br>
Trung tâm thương mại Vincom Center A Tp.HCM. Vingroup cho biết nguồn doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại tăng thêm 58% trong quý 4/2012.<br>
Tập đoàn Vingroup (mã VIC - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2012 và cả năm 2012, với tổng doanh thu thuần tăng hơn 3 lần và lợi nhuận sau thuế tăng gấp gần 2 lần so với năm 2011.

Cụ thể, theo báo cáo này, doanh thu thuần của VIC trong quý 4/2012 là 2.836 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó nguồn doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại tăng thêm 58% - chủ yếu tăng từ các trung tâm thương mại mới như Vincom Center A Tp.HCM, Vincom Center Long Biên; nguồn doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng 133% từ việc ghi nhận một phần doanh thu chuyển nhượng đất biệt thự của dự án Vincom Village.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập VPL vào VIC, Vingroup đã hợp nhất thêm các nguồn thu từ khối kinh doanh khách sạn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ làm đẹp. Với nguồn doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ được duy trì, Vingroup cho biết tổng doanh thu năm 2012 của tập đoàn đạt 7.904 tỷ đồng, tăng 242% so với tổng doanh thu năm 2011.

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2012 đạt 373 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2012 lên 1.847 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2011.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2012, tổng giá trị tài sản của Vingroup đạt 55.818 tỷ đồng, tăng hơn 20.300 tỷ đồng so với cuối năm 2011. Tài sản tăng chủ yếu từ các bất động sản đang được xây dựng tại các dự án Eden A (Vincom Center A Tp.HCM), Royal City, Times City, Vincom Village, các tài sản của khối Vinpearl và các công ty con sau sự kiện sáp nhập. Tổng chi phí xây dựng của phần biệt thự và căn hộ tăng lên khoảng 87% so với đầu năm và đang được hạch toán trong khoản mục hàng tồn kho do các công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng và căn hộ/biệt thự chưa được bàn giao hết cho khách hàng.

Tính đến 31/12/2012, tổng số “tiền ứng trước” từ khách hàng theo các hợp đồng mua bán căn hộ, biệt thự được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán là hơn 17.600 tỷ, tăng 5.600 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2011. Ngoài ra, với tổng số hợp đồng mua bán căn hộ, biệt thự đã ký kết với khách hàng đến hết ngày 31/12/2012, Vingroup dự kiến sẽ thu thêm được khoảng 14.000 tỷ đồng từ người mua.

Về khoản nợ phải trả, vào thời điểm 31/12/2012, tổng vay nợ ngân hàng và các tổ chức của Vingroup là hơn 21.800 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn khoảng 3.000 tỷ đồng, nợ dài hạn gần 18.800 tỷ đồng. Như vậy, theo báo cáo của Vingroup, với tổng nguồn vốn là 55.818 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay của tập đoàn trên tổng nguồn vốn chiếm khoảng 39,2%; tỷ lệ nợ thuần trên tổng nguồn vốn là 36,3%.

Vingroup lý giải, tổng nợ vay tăng hơn 11.700 tỷ so với cuối năm 2011 là do trong quý 2 và quý 3 năm 2012, tập đoàn này đã phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế với thời hạn 5 năm; đồng thời do thực hiện hợp nhất thêm các khoản vay của khối Vinpearl sau sự kiện sáp nhập.

Một số chỉ tiêu tài chính của Vingroup trong quý 4/2012 và cả năm 2012:

Chỉ tiêuQuý 4/2012
(tỷ đồng)
Năm 2012
(tỷ đồng)
Doanh thu thuần 2.836 7.904
Lợi nhuận gộp 1.063 3.812
Lợi nhuận trước thuế 558 2.655
Lợi nhuận sau thuế 373 1.847
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 219 1.571

31/12/2012
Tổng tài sản 55.818
Vốn chủ sở hữu 10.557
Nợ ngân hàng, tổ chức 21.829
Hàng tồn kho 17.376