07:53 29/05/2013

VNPT phải chấm dứt đầu tư ngoài ngành trước 2015

Mạnh Chung

Những nội dung đáng chú ý về tái cơ cấu VNPT, theo văn bản mới của Bộ Thông tin và Truyền thông

VNPT phải khẩn trương hoàn 
chỉnh đề án tái cơ cấu Tập đoàn trình Bộ trước ngày 30/6/2013 để Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý
 kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ 
vào đầu tháng 9/2013.
VNPT phải khẩn trương hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu Tập đoàn trình Bộ trước ngày 30/6/2013 để Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 9/2013.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cần chấm dứt tình trạng đầu tư ra ngoài ngành, ngoài lĩnh vực kinh doanh chính trước năm 2015.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý về tái cơ cấu VNPT, theo văn bản 1357/BTTTT-CVT mà Bộ Thông tin và Truyền thông vừa gửi tập đoàn này, về việc xây dựng, hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu VNPT.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, mục tiêu cơ bản của tái cấu trúc VNPT là đổi mới tổ chức sản xuất, kinh doanh để "hình thành một tập đoàn viễn thông mạnh, hoạt động hiệu quả, có năng lực cạnh tranh cao, giữ vai trò chủ lực trên thị trường viễn thông Việt Nam".

Theo đó, đề án tái cấu trúc VNPT trên nguyên tắc, VNPT tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là viễn thông, công nghệ thông tin và các dịch vụ ứng dụng viễn thông (phát thanh, truyền hình, nội dung số và các dịch vụ đa phương tiện khác); từng bước tiến hành thoái vốn khỏi các lĩnh vực không phải là ngành nghề kinh doanh chính, hoặc không trực tiếp liên quan với ngành kinh doanh chính, những lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả; chấm dứt tình trạng đầu tư ra ngoài ngành, ngoài lĩnh vực kinh doanh chính trước năm 2015.

VNPT phải rà soát, xác định số lượng, danh sách cụ thể các doanh nghiệp VNPT nắm giữ 100%, nắm trên 75%, từ 65 -75%, từ 50- dưới 65% và dưới 50% vốn điều lệ hoặc tiến hành thoái vốn để không giữ cổ phần với kế hoạch cụ thể.

Tập đoàn này cũng phải đẩy mạnh cổ phần hóa, thực hiện cho được mục tiêu sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp theo các phương án đã được phê duyệt, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các năm 2013 – 2015. Kiên quyết sắp xếp, cơ cấu lại hoặc giải thể, phá sản những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, mất khả năng thanh toán nợ đến hạn theo quy định.

Một vấn đề đáng chú ý nữa, theo văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc tái cấu trúc VNPT đồng thời phải giữ vững và phát huy các thương hiệu viễn thông VinaPhone, MobiFone. Ngoài ra, thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn khỏi Công ty Thông tin di động (VMS - MobiFone) theo lộ trình phù hợp trên cơ sở kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời tuân thủ pháp luật về sở hữu trong lĩnh vực viễn thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo VNPT phải khẩn trương phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu Tập đoàn trình Bộ trước ngày 30/6/2013 để Bộ xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 9/2013.

Được biết, trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).