16:24 18/07/2012

VNPT sẽ không được sở hữu cả VinaPhone và MobiFone

M.Chung

Với Thông tư số 10/2012/TT - BTTTT, VNPT sẽ không được sở hữu cùng một lúc hai mạng di động

Với Thông tư số 10/2012/TT - BTTTT, VNPT hoặc là phải cổ phần hóa một mạng di động và chỉ được giữ tối đa 20% vốn tại doanh nghiệp đó, hoặc là sẽ phải tính đến hợp nhất hai mạng di động MobiFone và VinaPhone.
Với Thông tư số 10/2012/TT - BTTTT, VNPT hoặc là phải cổ phần hóa một mạng di động và chỉ được giữ tối đa 20% vốn tại doanh nghiệp đó, hoặc là sẽ phải tính đến hợp nhất hai mạng di động MobiFone và VinaPhone.
Quy định một tổ chức đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ của một doanh nghiệp viễn thông thì không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ của doanh nghiệp viễn thông khác chính thức có hiệu lực từ ngày 31/8/2012.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son vừa ký ban hành Thông tư số 10/2012/TT - BTTTT quy định danh mục dịch vụ viễn thông là dịch vụ di động bắt buộc doanh nghiệp không được sở hữu chéo quá 20% ở doanh nghiệp khác khi kinh doanh trên cùng một thị trường.

Theo thông tư trên, một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phẩn trong một doanh nghiệp viễn thông thì không được sử hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp viễn thông khác cùng kinh doanh trong một thị trường dịch vụ viễn thông.

Cũng theo nội dung Thông tư số 10, dịch vụ di động sẽ là dịch vụ đầu tiên áp dụng quy định nghiêm cấm sở hữu chéo này.  

Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, căn cứ vào từng thời kỳ, Bộ sẽ sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ viễn thông không được sở hữu chéo cho phù hợp với chính sách quản lý viễn thông của Nhà nước.

Hiện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đơn vị đang sở hữu 100% vốn của hai mạng di động lớn MobiFone và VinaPhone, và hiện tại là doanh nghiệp duy nhất sở hữu hai doanh nghiệp viễn thông cùng kinh doanh trong một thị trường dịch vụ sẽ phải thực hiện quy định trên.

Như vậy, với quy định này, VNPT hoặc là phải cổ phần hóa một mạng di động và chỉ được giữ tối đa 20% vốn tại doanh nghiệp đó, hoặc là sẽ phải tính đến hợp nhất hai mạng di động MobiFone và VinaPhone.

Thời gian qua, nhiều ý kiến nhận định rằng, phương án hợp nhất hai mạng di động VinaPhone và MobiFone - đúng như chủ trương và mong muốn của VNPT tại đề án tái cơ cấu tập đoàn - nhiều khả năng sẽ được lựa chọn.