10:13 23/10/2008

VRB được cho vay vượt 15% vốn tự có để nhập khẩu xăng dầu

N.Anh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận đề nghị của VRB được cho vay vượt 15% vốn tự có để nhập khẩu xăng dầu

Lễ cắt băng khai trương Chi nhánh VRB Đà Nẵng.
Lễ cắt băng khai trương Chi nhánh VRB Đà Nẵng.
Ngày 20/10/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận đề nghị của Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB) về việc cho vay vượt 15% vốn tự có đối với Tổng Công ty xăng, dầu Việt Nam (Petrolimex).

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đề nghị của Ngân hàng liên doanh Việt Nga về việc tham gia cho vay đồng tài trợ cùng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để nhập khẩu xăng dầu năm 2008 đối với Petrolimex ở mức 20 triệu USD, bằng 32% vốn tự có của Ngân hàng liên doanh Việt Nga.

Bên cạnh đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu Ngân hàng liên doanh Việt Nga và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về cho vay, cho vay đồng tài trợ, bảo lãnh, quản lý ngoại hối và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong quá trình triển khai cho vay.

Mặt khác, Ngân hàng liên doanh Việt Nga phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong việc kiểm soát cho vay và hiệu quả việc cho vay nhập khẩu xăng dầu đối với Petrolimex và định kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định hiện hành.