10:42 04/12/2014

Đài VTC sẽ sáp nhập vào VOV?

Thủy Diệu

VOV đã có văn bản xin Thủ tướng Chính phủ cho sáp nhập Đài VTC thành đơn vị trực thuộc

Cuối năm 2013, Đài VTC đã được tách ra khỏi Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ từ cuối năm 2013.<br>
Cuối năm 2013, Đài VTC đã được tách ra khỏi Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ từ cuối năm 2013.<br>
Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông về VOV.

Trang ICTNews, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, dẫn lời Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, trong dự thảo quy hoạch báo chí đã có nhiều ý kiến khác nhau về việc sáp nhập Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về trực thuộc VOV. VOV cũng đã có văn bản xin Thủ tướng Chính phủ cho sáp nhập đài VTC thành đơn vị trực thuộc.

Dù vậy, đề nghị trên vẫn chưa được quyết định chính thức.

Theo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Bộ đang cân nhắc hai ý kiến, một là đưa đài VTC về VOV để thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là triển khai kênh Truyền hình Quốc hội, hai là vẫn để đài VTC ở Bộ như hiện tại.

Ông Tuấn cũng cho biết, quyết định cuối cùng sẽ do Ban Chấp hành Trung ương quyết định khi đề án quy hoạch báo chí được trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, sau đó Thủ tướng Chính phủ sẽ chính thức ra quyết định.

Cuối năm 2013, Đài VTC đã được tách ra khỏi Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên đến giờ quá trình chuyển giao vẫn chưa hoàn tất.

Tổng công ty VTC nói chung và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC trong giai đoạn từ 2010 - 2012 gặp rất nhiều khó khăn. VTC đầu tư vào nhiều dịch vụ lớn nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp, thậm chí trong hai năm 2011 - 2012 đã liên tục bị thua lỗ.