17:41 11/12/2009

WB cấp hơn 65 triệu USD tín dụng cho ngành chăn nuôi

Anh Quân

Dự án nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành chăn nuôi và kiểm soát an toàn thực phẩm của Việt Nam

Chăn nuôi lợn đóng góp khoảng 71% tổng giá trị sản xuất chăn nuôi.
Chăn nuôi lợn đóng góp khoảng 71% tổng giá trị sản xuất chăn nuôi.
Ngày 10/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký kết hiệp định tín dụng, qua đó WB sẽ cung cấp khoản tín dụng 65,26 triệu USD, trong tổng số 79,03 triệu USD vốn đầu tư dành cho dự án “Cạnh tranh chăn nuôi và an toàn thực phẩm”.

WB cho biết mục đích chính của Dự án này là giải quyết các tồn tại và rủi ro mà hộ chăn nuôi gặp phải trong chu trình cung cấp sản phẩm thịt tươi sống, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành chăn nuôi và kiểm soát an toàn thực phẩm của Việt Nam.

Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, Dự án này sẽ giúp các hộ chăn nuôi tiêu thụ được sản phẩm thịt theo các điều kiện sạch và an toàn hơn, đáp ứng hơn nữa nhu cầu ngày càng tăng của người dân Việt Nam về thực phẩm an toàn.

Dự án dự kiến sẽ được triển khai đến giữa năm 2015.

Ngành nông nghiệp của Việt Nam hiện tại chiếm 22% GDP (riêng chăn nuôi đóng góp khoảng 6% vào GDP). Chăn nuôi lợn đóng góp một phần lớn, khoảng 71% tổng giá trị sản xuất chăn nuôi.