08:57 03/07/2008

WB lập Quỹ Đầu tư khí hậu

N.Hạnh

Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua việc thành lập Quỹ Đầu tư khí hậu với số vốn ban đầu khoảng 5 tỷ USD

Theo Reuters ngày 1/7, Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua việc thành lập Quỹ Đầu tư khí hậu (CIF), là một phần trong các nguồn đầu tư quốc tế của WB nhằm giúp các nước đang phát triển hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và điều chỉnh sự thay đổi khí hậu.

Theo báo cáo của WB, Quỹ đầu tư khí hậu sẽ được chia làm hai nguồn gồm: Quỹ đầu tư cho các nghiên cứu làm sạch môi trường và Quỹ khí hậu chiến lược. Toàn bộ tiền đầu tư, dựa trên những tuyên bố đóng góp ban đầu của các nhà tài trợ khoảng 5 tỷ USD.

Trong đó nguồn quỹ thứ nhất, Quỹ đầu tư cho các nghiên cứu làm sạch môi trường, sẽ cung cấp nguồn tài chính với số lượng lớn cho việc đầu tư vào các dự án cũng như chương trình nhằm nghiên cứu, triển khai và chuyển giao các kỹ thuật có hàm lượng carbon thấp tại các nước đang phát triển.

Đối với nguồn quỹ thứ hai, Quỹ khí hậu chiến lược, có phạm vi mở rộng và linh hoạt hơn, nhằm cung cấp vốn cho nhiều chương trình khác nhau cho việc thử nghiệm các nghiên cứu mới về thay đổi khí hậu. Mục tiêu hàng đầu của những chương trình này là nhằm khôi phục khí hậu tại các nước đang phát triển.