15:43 17/12/2008

Western Bank lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Western Bank được thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản

Ngày 16/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần miền Tây (Western Bank) được thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản (AMC Miền Tây).

Theo đó, Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại Cổ phần miền Tây (AMC Miền Tây) có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại lô 31A, khu công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Western Bank có trách nhiệm thực hiện việc thành lập, tổ chức quản lý hoạt động của AMC Miền Tây theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Western Bank. Đồng thời, Western Bank yêu cầu AMC Miền Tây phải đăng ký kinh doanh và đăng báo theo quy định hiện hành của pháp luật.