17:03 13/07/2012

Xem xét xây dựng lực lượng kiểm ngư

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về xây dựng lực lượng kiểm ngư vào phiên họp diễn ra trong hai ngày 16 và 17/7

Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/17.
Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/17.
Theo tin từ Văn phòng Quốc hội, tại phiên họp thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/7,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về xây dựng lực lượng kiểm ngư.

Tờ trình về nội dung này do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bày. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội sẽ trình báo cáo thẩm tra trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận. Cùng với công tác nhân sự Kiểm toán Nhà nước, nội dung này sẽ được tiến hành họp kín.

Cũng tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành đánh giá kết quả kỳ họp Quốc hội thứ 3 bế mạc cuối tháng 6 vừa qua và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Việc chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 10 và báo cáo tổng hợp ý kiến đề xuất tiến hành hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội trong các tháng còn lại của năm 2012 cũng là nội dung được xem xét.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về việc xin chủ trương thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.