17:05 23/10/2019

Xếp hạng 10 đại học tốt nhất thế giới, Harvard vẫn số 1

Minh Nhật

Top 10 đại học tốt nhất thế giới có tới 8 trường của Mỹ

Trong xếp hạng Đại học Tốt Nhất Toàn cầu (Best Global Universities) thường niên vừa được công bố của U.S. News & World Report, Mỹ có tới 8 đại diện trong top 10. 

U.S. News đánh giá 1.500 trường đại học tại 81 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tăng từ 1.250 trường của năm ngoái. Xếp hạng này có 13 tiêu chí khác nhau gồm danh tiếng về đào tạo, hợp tác quốc tế, các ấn phẩm và thành tích. Để thu thập thông tin cho các tiêu chí này, U.S. News đã hợp tác với Clarivate Analytics để khảo sát 26.810 giáo sư, nhà nghiên cứu, nhà quản lý cấp cao, sinh viên và nhân viên của các trường đại học trên toàn cầu, CNBC cho biết.

Dưới đây là xếp hạng 10 trường đại học tốt nhất toàn cầu, theo US News.

10. Đại học Washington, Seattle 

10

Ảnh: Getty Images

Địa điểm: Seattle, bang Washington, Mỹ

Tổng số sinh viên: 45.576 

Sinh viên quốc tế: 7.313 

9. Đại học Cambridge

9

Ảnh: Getty Images

Địa điểm: Cambridge, Anh

Tổng số sinh viên: Xấp xỉ 19.000

Sinh viên quốc tế: Xấp xỉ 3.000

8. Đại học Princeton

8

Ảnh: Getty Images

Địa điểm: Princeton, bang New Jersey, Mỹ

Tổng số sinh viên: 7.996

Sinh viên quốc tế: 1.950

7. Đại học Columbia

7

Ảnh: Getty Images

Địa điểm: Thành phố New York, bang New York, Mỹ

Tổng số sinh viên: 26.586

Sinh viên quốc tế: 9.745

6. Viện Công nghệ California 

6

Ảnh: Getty Images

Địa điểm: Pasadena, bang California, Mỹ

Tổng số sinh viên: 2.233

Sinh viên quốc tế: 681

5. Đại học Oxford

5

Ảnh: Getty Images

Địa điểm: Oxford, Anh

Tổng số sinh viên: 24.299

Sinh viên quốc tế: 6.772

4. Đại học California, Berkeley

4

Ảnh: Getty Images

Địa điểm: Berkeley, bang California, Mỹ

Tổng số sinh viên: 36.468

Sinh viên quốc tế: 6.375

3. Đại học Stanford

3

Ảnh: Getty Images

Địa điểm: Stanford, bang California, Mỹ

Tổng số sinh viên: 15.878

Sinh viên quốc tế: 3.608

2. Viện Công nghệ Massachusetts 

2

Ảnh: Getty Images

Địa điểm: Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ

Tổng số sinh viên: 11.231

Sinh viên quốc tế: 3.848

1. Đại học Harvard

1

Ảnh: Getty Images

Địa điểm: Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ

Tổng số sinh viên: 20.595

Sinh viên quốc tế: 5.353