08:55 23/08/2007

Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ tăng trưởng chậm

Hoài Hương

Theo Reuters, từ tháng 4 đến tháng 7 xuất khẩu hàng dệt may của Ấn Độ tăng 10,5%

Công nhân dệt may của Ấn Độ đang làm việc.
Công nhân dệt may của Ấn Độ đang làm việc.
Theo Reuters, từ tháng 4 đến tháng 7 xuất khẩu hàng dệt may của Ấn Độ tăng 10,5%.

Mức tăng này thấp hơn nhiều so với cùng kỳ tài khoá trước đạt 24%. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Ấn Độ trong quý đầu tiên của tài khoá 2007/2008 này đạt 18,80 tỷ Rupi, tăng 1,8 tỷ Rupi so với cùng kỳ tài khoá trước.

Như vậy mặc dù tính cả về khối lượng và giá trị, xuất khẩu hàng dệt may của nước này đều tăng, song tính theo tỷ lệ tăng trưởng thì lại giảm. Nguyên nhân của tình trạng này là do từ đầu năm tới nay đồng Rupi đã tăng 9% so với USD.

Mặc dù đồng Rupi được dự đoán là tiếp tục tăng trong thời gian tới và sự tăng trưởng chậm lại của ngành dệt may trong những tháng đầu, song ngành dệt may Ấn Độ tin tưởng kim ngạch xuất khẩu chắc chắn sẽ đạt 25 tỷ USD trong tài khoá này.