14:38 30/05/2011

Xuất khẩu gạo phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Khôi Nguyên

Từ 1/10/2011, thương nhân không có giấy chứng nhận đủ điều kiện không được hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo

Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo phải có kho chứa chuyên dùng.
Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo phải có kho chứa chuyên dùng.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), vừa gửi thông báo đề nghị các thương nhân xuất khẩu gạo đã có đủ điều kiện kho chứa, cơ sở xay, xát, theo quy định của Nghị định 109 khẩn trương gửi hồ sơ để Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận.

Theo Nghị định 109, doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo phải có ít nhất 1 kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn thóc, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có ít nhất 1 cơ sở xay, xát thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ. Các kho chứa, cơ sở xay, xát phải thuộc sở hữu của thương nhân và phải nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố có thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu hoặc có cảng biển quốc tế có hoạt động xuất khẩu thóc, gạo tại thời điểm thương nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Theo Nghị định 109, từ ngày 1/10/2011, thương nhân không có giấy chứng nhận không được hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo.