12:41 19/09/2019

Xuất khẩu giảm, cán cân nửa đầu tháng 9 vẫn thặng dư 189 triệu USD

Duyên Duyên

Trong nửa đầu tháng 9/2019, trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt 10,45 tỷ USD, giảm mạnh gần 25% so với nửa cuối tháng trước

Mặc dù kim ngạch nhập khẩu nửa đầu tháng 9 giảm mạnh gần 25% nhưng cán cân thương mại vẫn thặng dư 189 triệu USD.
Mặc dù kim ngạch nhập khẩu nửa đầu tháng 9 giảm mạnh gần 25% nhưng cán cân thương mại vẫn thặng dư 189 triệu USD.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu táng 9/2019 đạt mức thặng dư 189 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2019 đạt 5,57 tỷ USD.

Số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2019 (từ ngày 1/9 đến ngày 15/9/2019) đạt 20,71 tỷ USD, giảm 18,8%, tương ứng giảm 4,81 tỷ USD so với nửa cuối tháng trước đó.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2019 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 358 tỷ USD, tăng 7,8%, tương ứng tăng 25,98 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 có mức thặng dư 189 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9 đạt 5,57 tỷ USD.

Cụ thể hơn, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2019 đạt 10,45 tỷ USD, giảm 24,9%, tương ứng giảm 3,46 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8/2019.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 181,72 tỷ USD, tăng 7,7%, tương ứng tăng 12,99 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 8/2019, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 9 biến động giảm ở hầu hết các mặt hàng chủ lực là điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi tính điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; giày dép; hàng thủy sản...

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2019 đạt 10,26 tỷ USD, giảm 11,6%, tương ứng giảm 1,35 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8/2019. 

Tính đến hết ngày 15/9/2019,  tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 176,15  tỷ USD, tăng 8%, tương ứng tăng 12,99 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng trước, nhập khẩu trong nửa tháng này biến động giảm ở một số mặt hàng là máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; điện thoại các loại và linh kiện; than các loại; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; thức ăn gia súc và nguyên liệu; chất dẻo nguyên liệu…