08:17 26/11/2012

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 25 tỷ USD

Ngọc Anh

Những mặt hàng nông sản có đóng góp lớn về giá trị xuất khẩu trong 11 tháng qua là gạo, cà phê, cao su, điều

Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 112012 đạt 514 triệu USD nâng tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng lên 5,59 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2011.<br>
Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 112012 đạt 514 triệu USD nâng tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng lên 5,59 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2011.<br>
Với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11 đạt 2,4 tỷ USD đã nâng tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 11 tháng năm 2012  lên 25 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính đóng góp 13,6 tỷ USD, thuỷ sản 5,6 tỷ USD và lâm sản chính đạt 4,4 tỷ USD.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố số liệu trên và đánh giá giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, sản chính 11 tháng có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, ngoại trừ mặt hàng gạo và cao su.

Cụ thể, mặt hàng cà phê trong tháng 11/2012 xuất khẩu đạt 122 ngàn tấn với kim ngạch đạt 261 triệu USD, nâng tổng khối lượng cà phê xuất khẩu từ đầu năm đến nay lên mức 1,56 triệu tấn (3,33 tỷ USD), tăng 42% về lượng và 37,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng điều xuất khẩu được 203 ngàn tấn với giá trị 1,36 tỷ USD trong 11 tháng qua, tăng 26,4% về lượng và 2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2011.

Đối với mặt hàng gạo, lượng xuất khẩu trong 11 tháng năm 2012 ước đạt 7,4 triệu tấn với giá trị 3,4 tỷ USD, tăng 9,7% về lượng, nhưng giảm 1,4% về giá trị so cùng kỳ năm trước. Nguyên do là giá gạo tiếp tục có xu hướng giảm so với đầu năm khi giá xuất khẩu bình quân chung 10 tháng đầu năm đạt 454 USD/tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, lượng cao su xuất khẩu trong 11 tháng qua đạt 931 ngàn tấn, thu về 2,6 tỉ USD, tăng 32% về lượng nhưng giảm 9,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Theo ước tính, giá xuất khẩu trung bình 10 tháng của mặt hàng này là 2.828 USD/tấn, giảm 33,6% so với cùng kỳ năm 2011.

Vẫn theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 11 là 514 triệu USD nâng tổng giá trị xuất khẩu 11 tháng lên 5,59 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2011. Hoa Kỳ vẫn duy trì là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 19,6% thị phần, tiếp theo là Nhật Bản (17,6%) và Hàn Quốc (8,1%).