21:06 23/01/2009

Xuất khẩu tháng đầu năm giảm mạnh

Anh Quân

Nhập siêu vẫn ở mức thấp, nhưng kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2009 của Việt Nam đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2009 ước tính đạt 3,8 tỷ USD, giảm 18,6% so với tháng 12/2008 và giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh: AP.
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2009 ước tính đạt 3,8 tỷ USD, giảm 18,6% so với tháng 12/2008 và giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh: AP.
Nhập siêu vẫn ở mức thấp, nhưng kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2009 của Việt Nam đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Nếu so với mục tiêu năm 2009 đạt 72 tỷ USD, con số kim ngạch xuất khẩu 3,8 tỷ USD của tháng này có thể xem là đáng báo động.

Nhập siêu bằng số lẻ cùng kỳ năm trước

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa mới công bố, nhập siêu tháng 1/2009 ước khoảng 300 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức nhập siêu 2,3 tỷ USD của tháng 1/2008. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp, nhập siêu ở mức dưới 1 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2009 ước tính đạt 3,8 tỷ USD, giảm 18,6% so với tháng 12/2008 và giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 01/2009 ước tính đạt 4,1 tỷ USD, giảm 27,6% so với tháng trước và giảm 44,8% so với cùng kỳ năm 2008.

Xuất, nhập khẩu cùng giảm sút

Kim ngạch xuất khẩu giảm chủ yếu do sự giảm giá của nhiều mặt hàng chủ lực, cũng như nhu cầu nhập khẩu hàng hoá từ Việt Nam của một số thị trường quan trọng như Mỹ, EU, Nhật Bản... đã giảm sút.

Kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng trong tháng 1/2009 đều giảm so với cùng kỳ năm 2008.

Trong đó, hàng dệt, may đạt khoảng 550 triệu USD, giảm 33,2%; dầu thô đạt 424 triệu USD, tương đương 1,4 triệu tấn, tuy tăng 12,4% về lượng nhưng giảm 52,4% về kim ngạch do giá xuất khẩu dầu thô giảm 57,7%; giày dép đạt 350 triệu USD, giảm 26%; thủy sản đạt 250 triệu USD, giảm 18,6%; cà phê đạt 217 triệu USD, giảm 30,2%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 200 triệu USD, giảm 31,8%.

Tương tự, kim ngạch nhập khẩu của hầu hết các mặt hàng phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước của tháng 1/2009 nhìn chung đều giảm so với cùng kỳ năm 2008.

Trong đó, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1 tỷ USD, giảm 19,5%; xăng dầu đạt 244 triệu USD, giảm 75,2%; vải đạt 230 triệu USD, giảm 20,6%; hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 200 triệu USD, giảm 45,1%; sắt thép đạt 155 triệu USD, giảm 82,3%; chất dẻo đạt 130 triệu USD, giảm 53%; nguyên phụ liệu dệt, may, da đạt 110 triệu USD, giảm 35,9%.

Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu tháng 1 giảm là do giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2008, trong đó giá xăng dầu giảm 56,2%; giá chất dẻo giảm 33,7%; sợi dệt giảm 29,2%; sắt thép giảm 9,4%...

Doanh nghiệp "nội" nhập nhiều hơn xuất

Nếu phân theo khu vực kinh tế, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 1,7 tỷ USD, giảm 21,9% so với tháng 1/2008.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - không kể dầu thô - đạt 1,7 tỷ USD, giảm 13,7%.

Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu khu vực kinh tế trong nước đạt 2,8 tỷ USD, giảm 46,4%.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,3 tỷ USD, giảm 41,1%.