08:20 13/03/2018

Yêu cầu Formosa giải trình việc tăng vốn gần 600 triệu USD

KIỀU LINH

Formosa đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn từ 11,03 tỷ USD lên 11,62 tỷ USD, tăng thêm khoảng 590,65 triệu USD

Yêu cầu Formosa giải trình nghịch lý tăng vốn gần 600 triệu USD
Yêu cầu Formosa giải trình nghịch lý tăng vốn gần 600 triệu USD

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh cho ý kiến về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo hồ sơ Formosa đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, nếu tính tương đương theo USD thì dự án điều chỉnh tăng vốn từ 11,03 tỷ USD lên 11,62 tỷ USD, tăng thêm khoảng 590,65 triệu USD. Nhưng nếu tính theo đồng Việt Nam thì tổng vốn đầu tư dự án lại giảm từ khoảng 248.250 tỷ đồng xuống 245.790 tỷ đồng, tức giảm 2.460 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn góp thực hiện dự án tính theo cả VND và USD đều tăng thêm. 

Đây là nghịch lý mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu phải giải trình rõ lý do. "Đề nghị giải trình rõ lý do, cơ sở của sự thay đổi vốn đầu tư theo VND và USD, xin ý kiến cơ quan tài chính tiền tệ về việc này", văn bản nêu.

Văn bản của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ: Công ty Formosa đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó nếu tính vốn đầu tư theo USD thì tăng vốn do điều chỉnh vốn đầu tư một số hạng mục, máy móc thiết bị theo thực tế, và xây dựng mới xưởng than hóa học 18,5 triệu USD; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, tăng vốn góp từ 4,5 tỷ USD lên 5 tỷ USD.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc đề nghị điều chỉnh tăng vốn của Formosa liên quan đến tăng chi phí đầu tư của các hạng mục công trình đã xây dựng và xây dựng thêm mới xưởng than hóa học. 

Vì vậy, Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh cần có sự tham khảo ý kiến cụ thể của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương để xác định rõ đây là hạng mục trong dây truyền công nghệ sản xuất thép hay là mục tiêu mới bổ sung của dự án. Đánh giá cụ thể về công nghệ và vấn đề môi trường của xưởng này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cần kiểm tra, đánh giá dự án trước khi cho điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án của Formosa.