10:53 04/05/2017

Yêu cầu người gây oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén phải bồi hoàn

Hà Minh

Bộ Tài chính đề nghị xác định trách nhiệm bồi hoàn của người thi hành công vụ trong vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Ông Huỳnh Văn Nén từng bị tù oan hơn 17 năm.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Ông Huỳnh Văn Nén từng bị tù oan hơn 17 năm.</span>
Thống nhất bổ sung dự toán năm 2017 đề bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén, song Bộ Tài chính đề nghị xác định trách nhiệm bồi hoàn của người thi hành công vụ trong vụ này.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Toà án nhân dân Tối cao về việc cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho ông Huỳnh Văn Nén (trú thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) - người từng  bị tù oan hơn 17 năm.

Công văn nêu rõ, Bộ Tài chính thống nhất bổ sung dự toán năm 2017 của Toà án nhân dân Tối cao số tiền hơn 10 tỷ đồng từ nguồn chi quản lý hành chính ngân sách Trung ương năm 2017 đã được Quốc hội phê duyệt để Toá án nhân dân tỉnh Bình Thuận bồi thường cho ông Nén.

Tại công văn, Bộ Tài chính đề nghị Toà án nhân dân Tối cao chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm bồi thường xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ theo đúng quy định tại thông tư liên tịch số 04/2014, của Liên Bộ Tư pháp – Toà án nhân dân Tối cao - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.

Bộ Tài chính đề nghị Toà án nhân dân Tối cao đôn đốc và gửi kết quả thực hiện về Bộ Tài chính. 

Xung quanh vụ việc này, ngày 16/1/2017, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có quyết định bồi thường hơn 10 tỷ đồng cho ông Huỳnh Văn Nén - người bị kết án oan trong 2 vụ án giết người.