19:52 28/02/2017

Yêu cầu xử lý lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước “lờ” công bố thông tin

Bảo Quyên

Phó thủ tướng yêu cầu công khai danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin và việc xử lý vi phạm về công bố thông tin theo quy định

Theo Nghị định số 81/2015 của Chính phủ, có 9 báo cáo thông tin mà doanh nghiệp phải công bố định kỳ.
Theo Nghị định số 81/2015 của Chính phủ, có 9 báo cáo thông tin mà doanh nghiệp phải công bố định kỳ.
Ngày 28/2, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xử lý trách nhiệm đối với doanh nghiệp nhà nước và người quản lý doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo doanh nghiệp nhà nước trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng hoặc trang thông tin điện tử do bộ, ngành, địa phương quản lý và đăng tải thông tin theo quy định của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với doanh nghiệp nhà nước và người quản lý doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 50/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; công khai nội dung xử lý trách nhiệm trên trang thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin theo chỉ đạo Thủ tướng tại công văn số 8514/VPCP-ĐMDN ngày 7/10/2016; tổng hợp, công khai danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin và việc xử lý vi phạm về công bố thông tin theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin và định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 81/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Theo Nghị định số 81/2015 của Chính phủ, có 9 báo cáo thông tin mà doanh nghiệp phải công bố định kỳ là: Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm, hằng năm, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và 3 năm gần nhất tính tới năm báo cáo, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác, báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hằng năm, báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp, báo cáo chế độ tiền lương, thưởng.

Tuy nhiên, báo cáo Thủ tướng mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, có 620 doanh nghiệp nhà nước thuộc diện bắt buộc phải công bố thông tin, song đến 31/12/2016, Bộ  mới nhận được báo cáo của 241 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 38,87%. 380 doanh nghiệp còn lại chưa thực hiện công bố thông tin, chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thủy nông, thủy lợi, doanh nghiệp là các công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của các địa phương.

Đặc biệt, các công ty con do công ty mẹ nắm 100% vốn tại một số doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (5 doanh nghiệp), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (2 doanh nghiệp), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (6 doanh nghiệp), Tập đoàn Cao su Việt Nam (4 doanh nghiệp) chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nghị định số 81.

Một số tổng công ty lớn như Thuốc lá, Công nghiệp Tàu thủy, Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị, Phát triển Đường cao tốc, Cà phê, Đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc chưa thực hiện công bố báo cáo tài chính 2015.

Đáng chú ý, trong số 41 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện công bố thông tin theo quy định nhưng chưa thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.