10:31 21/02/2018

10 cổ phiếu được Warren Buffett nắm giữ nhiều nhất

Bình Minh

Apple là cổ phiếu đứng đầu danh mục của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vào thời điểm cuối năm 2017

Nhà đầu tư, tỷ phú Warren Buffett - Ảnh: AP/Business Insider.
Nhà đầu tư, tỷ phú Warren Buffett - Ảnh: AP/Business Insider.

Trước đây, Wells Fargo đã có một thời gian dài là cổ phiếu được Warren Buffett nắm giữ nhiều nhất, nhưng vị trí này đã có sự thay đổi.

Trang Business Insider dẫn báo cáo hàng quý được Berkshire Hathaway - tập đoàn của ông Buffett - gửi lên Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) cho biết vào thời điểm cuối quý 4/2017, Apple là cổ phiếu chiếm giá trị lớn nhất trong danh mục của tập đoàn.

Dưới đây là danh sách 10 cổ phiếu dẫn đầu danh mục của nhà đầu tư huyền thoại, theo báo cáo trên:

Southwest Airlines

undefined - Ảnh 1.

Nhóm ngành: Dịch vụ
Giá trị nắm giữ: 3,12 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 451,34 triệu USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 0

Bank of New York Mellon

undefined - Ảnh 2.

Nhóm ngành: Tài chính
Giá trị nắm giữ: 3,28 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 612,53 triệu USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 10,6 triệu cổ phiếu

Moody's Corporation

undefined - Ảnh 3.

Nhóm ngành: Dịch vụ
Giá trị nắm giữ: 3,64 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 207,23 triệu USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 0

US Bancorp

undefined - Ảnh 4.

Nhóm ngành: Tài chính
Giá trị nắm giữ: 4,67 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 106,08 triệu USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 2 triệu cổ phiếu

Phillips 66

undefined - Ảnh 5.

Nhóm ngành: Vật liệu cơ bản
Giá trị nắm giữ: 8,16 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 769,78 triệu USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 0

American Express

undefined - Ảnh 6.

Nhóm ngành: Tài chính
Giá trị nắm giữ: 15,06 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 1,34 tỷ USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 0

Coca-Cola

undefined - Ảnh 7.

Nhóm ngành: Hàng tiêu dùng
Giá trị nắm giữ: 18,35 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 348 triệu USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 0

Bank of America

undefined - Ảnh 8.

Nhóm ngành: Tài chính
Giá trị nắm giữ: 20,04 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 2,84 tỷ USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 0

Wells Fargo

undefined - Ảnh 9.

Nhóm ngành: Tài chính
Giá trị nắm giữ: 27,8 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017:  2,2 tỷ USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: -6 triệu cổ phiếu

Apple

undefined - Ảnh 10.

Nhóm ngành: Hàng tiêu dùng
Giá trị nắm giữ: 27,98 tỷ USD
Tăng/giảm giá trị nắm giữ trong quý 4/2017: 7,31 tỷ USD
Tăng/giảm khối lượng nắm giữ trong quý 4/2017: 31,24 triệu cổ phiếu