16:55 22/02/2013

10 địa phương tăng trưởng GDP cao nhất Trung Quốc

An Huy

Thiên Tân là địa phương dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc trong năm 2012, với mức tăng trưởng đạt gần 14%