14:42 04/03/2015

10 hãng hàng không có đồng phục tiếp viên phong cách nhất

Diệp Vũ

10 trang phục tiếp viên phong cách nhất năm 2014 của các hàng không trên thế giới do trang AviationCV giới thiệu

<br>
<br>