15:55 25/10/2019

10 nền kinh tế có nợ công trên GDP lớn nhất và thấp nhất thế giới

Hoài Thu

Nhật Bản, Hy Lạp, Lebanon là 3 nước có nợ công trên GDP cao nhất thế giới. Ở chiều ngược lại, Hồng Kông, Saudi Arabia, Nga nằm trong nhóm có nợ công trên GDP thấp nhất

Theo cập nhật mới nhất từ Cơ sở Dữ liệu Nợ Toàn cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổng nợ chính phủ trên toàn cầu trong năm 2017 chạm mức hơn 63.000 tỷ USD. Dù tăng trưởng kinh tế và lãi suất thấp kỷ lục giúp các chính phủ dễ trả nợ hơn, nhưng nợ công vẫn luôn là vấn đề khiến các thị trường trên toàn cầu quan ngại. 

Dưới đây là 10 nền kinh tế có tỷ lệ nợ công trên GDP cao nhất và thấp nhất thế giới. Xếp hạng không bao gồm các nền kinh tế có GDP nhỏ hơn 10 tỷ USD.

10 nền kinh tế có nợ công trên GDP cao nhất:

1. Nhật Bản

4 Osaka, Japan

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 237,6%

Nợ công danh nghĩa: 11.588 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 60,2%

2. Hy Lạp

2 Greece

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 181,8%

Nợ công danh nghĩa: 365 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 60,5%

3. Lebanon

3 Lebannon

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 146,8%

Nợ công danh nghĩa: 79 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 58,3%

4. Italy

4 Italy

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 131,8%

Nợ công danh nghĩa: 2.557 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 53,6%

5. Bồ Đào Nha

5 Portugal

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 125,7%

Nợ công danh nghĩa: 281 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 42,2%

6. Sudan

6 Sudan

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 121,6%

Nợ công danh nghĩa: 55,9 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 93,4%

7. Singapore

7 Singapore

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 111,1%

Nợ công danh nghĩa: 364 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 40,4%

8. Mỹ

8 US

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 105,2%

Nợ công danh nghĩa: 20.500 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 41,1%

9. Bỉ

9 Belgium

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 103,4%

Nợ công danh nghĩa: 511 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 32,2%

10. Ai Cập

10 Egypt

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 103%

Nợ công danh nghĩa: 245 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 78,9%

10 nền kinh tế có nợ công trên GDP thấp nhất:

1. Macao

macau-streets-930x600

Ảnh: Flickr.

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 0%

2. Hồng Kông

Hong Kong

Ảnh: Getty Images.

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 0,1%

Nợ công danh nghĩa: 0,34 tỷ USD

3. Brunei

Brunei

Ảnh: Straist Times.

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 2,83%

Nợ công danh nghĩa: 0,33 tỷ USD

4. Afghanistan 

Afghanistan

Ảnh: Shutterstock.

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 6,95%

Nợ công danh nghĩa: 1,39 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 69,5%

5. Estonia

Estonia

Ảnh: Shutterstock.

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 9%

Nợ công danh nghĩa: 2,34 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 7%

6. Botswana

Botswana

Ảnh: CBS.

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 14,33%

Nợ công danh nghĩa: 2,49 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 29,5%

7. Nga

Russia

Ảnh: Flickr.

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 15,5%

Nợ công danh nghĩa: 245 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 18,4%

8. Saudi Arabia

Saudi Arabia

Ảnh: Reuters.

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 17,2%

Nợ công danh nghĩa: 118 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 21,5%

9. Cộng hoà Dân chủ Congo

dr_kongo_strassenszene_kinshasa_1920

Ảnh: BMZ.

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 18,1%

Nợ công danh nghĩa: 7,4 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 78,1%

10. Paraguay

paraguay-ciudad-del-este

Ảnh: Flickr.

Tỷ lệ nợ công trên GDP: 19%

Nợ công danh nghĩa: 6,24 tỷ USD

Tỷ lệ nợ công trên tổng nợ: 27,6%