19:30 07/08/2013

10 nghề “vô vị” nhất ở Mỹ

An Huy

Nhân viên cây xăng được xem là một trong những nghề “vô vị” nhất ở Mỹ