17:45 03/08/2019

10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất châu Á-Thái Bình Dương

Thăng Điệp

Singapore, Australia, Trung Quốc và Ấn Độ đều có trường góp mặt trong danh sách này

Công ty nghiên cứu Wealth-X mới đây công bố danh sách những trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới. Trong danh sách này có không ít trường thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Wealth-X định nghĩa người siêu giàu (UHNW) là những cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên.

Báo cáo của Wealth-X cho thấy số cựu sinh viên được biết trở thành người siêu giàu của các trường đại học trong danh sách có thể ít hơn rất nhiều so với con số thực tế. Bởi vậy, ngoài con số đã biết, Wealth-X đã đưa ra con số ước tính về số cựu sinh viên trở thành người siêu giàu của mỗi trường, và xếp hạng dựa trên dữ liệu này.

Dưới đây là 10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo Wealth-X:

10. (hạng thế giới 48) University of Melbourne (Australia)

10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 37
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 30 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 375
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 104 tỷ USD

9. (47) Monash University (Australia)

10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 30
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 15 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 405
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 46 tỷ USD

8. (46) National Taiwan University (Đài Loan)

10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh 3.

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 33
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 45 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 410
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 207 tỷ USD

7. (34) University of Sydney (Australia)

10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh 4.

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 55
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 39 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 550
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 126 tỷ USD

6. (43) University of New South Wales (Australia)

10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh 5.

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 53
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 57 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 575
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 183 tỷ USD

5. (36) University of Delhi (Ấn Độ)

10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh 6.

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 58
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 32 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 785
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 156 tỷ USD

4. (36) University of Mumbai (Ấn Độ)

10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh 7.

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 69
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 240 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 790
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 1 nghìn tỷ USD

3. (35) Peking University (Trung Quốc)

10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh 8.

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 67
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 116 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 905
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 545 tỷ USD

2. (31) Tsinghua University (Trung Quốc)

10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh 9.

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 74
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 103 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 1,090
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 491 tỷ USD

1. (21) National University of Singapore (Singapore)

10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh 10.

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 102
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 14 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 1.890
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 88 tỷ USD