14:41 10/12/2019

110 doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh thua lỗ năm 2018

Duyên Duyên

Năm 2018, tổng doanh thu của các doanh nghiệp Nhà nước đạt 1,56 triệu tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017.

Tính đến hết năm 2018, tổng vốn Nhà nước đang đầu tư tại 855 doanh nghiệp là 1,53 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2017.
Tính đến hết năm 2018, tổng vốn Nhà nước đang đầu tư tại 855 doanh nghiệp là 1,53 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2017.

Trong số 855 doanh nghiệp Nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh thì có đến 110 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ trong năm 2018, chiếm 13% tổng số doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Ngày 10/12/2019, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kết quả. tái cơ cấu, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước năm 2019.

Theo đó, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, qua báo cáo của các cơ quan đại diện chủ sở hữu thì kết thúc năm tài chính 2018 có 855 doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Trong đó, có 505 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 350 doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước. 

Tính đến hết năm 2018, tổng vốn Nhà nước đang đầu tư tại 855 doanh nghiệp là 1,53 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là 1,36 triệu tỷ đồng và doanh nghiệp có vốn nhà nước là 164.134 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp có vốn nhà nước đạt 3,71 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2017. 

Đáng chú ý, trong năm 2018 có đến 110/855 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, chiếm 13% tổng số doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

"Riêng 505 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn thì có tổng tài sản đạt 2,9 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2017. Tỷ trọng tài sản cố định bình quân chiếm 39% tổng tài sản. Còn vốn chủ sở hữu của DNNN là trên 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2017", ông Tiến cho biết.

Cũng theo đại diện Bộ Tài chính, năm 2018, tổng doanh thu của các DNNN đạt 1,56 triệu tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017. Lãi phát sinh trước thuế của các DNNN đạt 165.752 tỷ đồng, tăng 3%.

"Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu bình quân chung của các DNNN năm 2018 là 12%, tương đương năm 2017. Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp/tổng tài sản bình quân chung chung của các DNNN năm 2018 là 6% cũng tương đương năm 2017", ông Tiến nhận định.

Về số phát sinh nộp ngân sách của DNNN năm 2018 là gần 268.000 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2017, chủ yếu thu từ hoạt động kinh doanh nội địa, chiếm 76% tổng số phát sinh phải nộp ngân sách của các DNNN.

Dựa trên các kết quả tổng hợp, ông Đặng Quyết Tiền đánh giá các chỉ tiêu về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của các DNNN đều có xu hướng tăng lên so với năm 2017. 

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp cũng thẳng thắn thừa nhận vẫn còn tồn tại nhiều doanh nghiệp, nhiều dự án có tình hình kinh doanh không tốt, gây thua lỗ và thất thoát lãng phí trong năm 2018.