14:08 13/02/2017

13 câu chuyện thú vị về Bill Gates

Bình Minh

Bill Gates thích tự mình rửa bát sau mỗi bữa tối và ông làm việc này gần như mỗi ngày