13:00 28/02/2009

18 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ

Thúy Nhung

Ngày 27/2, thêm hai nước Australia và New Zealand đã chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ

Với quyết định này, Australia và New Zealand sẽ áp dụng đầy đủ các quy định liên quan của WTO về chống bán phá giá và trợ cấp đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam vào hai nước này như các thành viên khác của WTO.
Với quyết định này, Australia và New Zealand sẽ áp dụng đầy đủ các quy định liên quan của WTO về chống bán phá giá và trợ cấp đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam vào hai nước này như các thành viên khác của WTO.
Ngày 27/2, thêm hai nước Australia và New Zealand đã chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 14 diễn ra tại Thái Lan, được sự uỷ quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thương mại Australia và Bộ trưởng Bộ Thương mại New Zealand đã ký và trao văn kiện chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng, thay mặt Chính phủ Việt Nam, đã tiếp nhận các văn kiện trên.

Với quyết định này, Australia và New Zealand sẽ áp dụng đầy đủ các quy định liên quan của WTO về chống bán phá giá và trợ cấp đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam vào hai nước này như các thành viên khác của WTO.

Cam kết này còn có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình điều tra, xác định mức độ phá giá làm cơ sở ra quyết định về mức thuế chống bán phá giá.

Đến nay đã có 18 nước chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ.