20:21 28/06/2019

186 tỷ USD vốn FDI chảy vào khu công nghiệp, khu kinh tế

KIỀU LINH

Tổng số dự án vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế cả nước đạt khoảng 8.900 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 186 tỷ USD

186 tỷ USD vốn FDI chảy vào khu công nghiệp.
186 tỷ USD vốn FDI chảy vào khu công nghiệp.

Vụ Quản lý khu kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến cuối tháng 6 năm 2019, cả nước có 326 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 95,5 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 65,6 nghìn ha, chiếm khoảng 68,7%.

Trong 326 khu công nghiệp được thành lập, có 251 Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 66,2 nghìn ha và 75 Khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng với tổng diện tích khoảng 29,3 nghìn ha.

Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp đang hoạt động đạt gần 74%.

Bên cạnh đó, cả nước cũng có 17 khu kinh tế ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước khoảng hơn 845 nghìn ha. Ngoài ra, Khu kinh tế Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) nằm trong quy hoạch phát triển các khu kinh tế nhưng chưa được thành lập.

Lũy kế đến tháng 6/2019, có 38 khu công nghiệp nằm trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 15,2 nghìn ha; trong đó 17 khu công nghiệp đang hoạt động có tổng diện tích khoảng 6,9 nghìn ha và 21 Khu công nghiệp đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 8,3 nghìn ha.

Về tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, uớc tính trong 6 tháng đầu năm 2019, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút được khoảng 340 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký mới đạt khoảng 8,7 tỷ USD, nâng tổng số dự án vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 8.900 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 186 tỷ USD.

Đối với các dự án đầu tư trong nước, các Khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút được khoảng 334 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt khoảng 82,9 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài lên khoảng hơn 9.086 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2.060,5 nghìn tỷ đồng.

Ước tính đến hết tháng 6/2019, có hơn 3,6 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước, trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60%.

Dự kiến đến hết tháng 6/2019, có 221/251 khu công nghiệp đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ 88%.