14:52 20/02/2017

20 địa chỉ du lịch đắt đỏ nhất thế giới

Diệp Vũ

Danh sách 20 địa chỉ du lịch đắt đỏ nhất thế giới năm 2017 do trang Business Insider công bố dựa trên dữ liệu của trang web hàng không Hoppa