08:05 23/01/2013

20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013

An Huy

Hãng tin Bloomberg xếp hạng môi trường kinh doanh của 161 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới đây là 20 địa chỉ có môi trường kinh doanh tốt nhất

<br>
<br>