20:50 30/09/2014

200 bò sữa đi chuyên cơ về Việt Nam

M.Chung

Sáng 30/9, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tiếp tục đưa 200 con bò sữa bằng đường hàng không về Việt Nam

Chiếc chuyên cơ của hãng hàng không Quantas Airways, Australia chở những “cô bò” cao sản mang thai được Vinamilk nhập về Việt Nam.<br>
Chiếc chuyên cơ của hãng hàng không Quantas Airways, Australia chở những “cô bò” cao sản mang thai được Vinamilk nhập về Việt Nam.<br>