08:43 18/07/2008

2013, Lào sẽ xuất khẩu gạo

Thu Trà

Lào và Thái Lan đã tham dự cuộc hội thảo bàn các giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2013 Lào sẽ tham gia vào các nước xuất khẩu gạo

Ngày 16/7, tại thủ đô Viên Chăn, quan chức hai nước Lào và Thái Lan đã tham dự cuộc hội thảo bàn các giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2013 Lào sẽ tham gia vào các nước xuất khẩu gạo.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cho biết, 80% dân số Lào là nông dân, làm nông nghiệp, trồng cây lúa nuớc là chủ yếu. Vì vậy, xây dựng kế hoạch mở rộng sản xuất, tham gia thị trường xuất khẩu gạo cũng là cách để Lào phát triển kinh tế đất nước và phát triển nông thôn, nâng cao mức sống cho nông dân.

Chính phủ Lào sẽ có kế hoạch hỗ trợ sản xuất cho người nông dân như mở rộng diện tích đất trồng lúa, cung cấp phân bón, giống, kỹ thuật và quảng bá sản phẩm.

Để có gạo xuất khẩu đảm bảo được cả chất lượng lẫn số lượng, trong 5 năm tới, ngành nông lâm nghiệp Lào phải thực hiện ngay việc mở rộng diện tích, làm quen với công nghệ sản xuất mới, giống mới, cũng như sản xuất gạo theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu.