08:59 18/06/2015

2016, Quốc hội giám sát chuyên đề gì?

Nguyễn Lê

Sáng 18/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2016

Kết quả biểu quyết sáng 18/6 của Quốc hội.
Kết quả biểu quyết sáng 18/6 của Quốc hội.
Với đa số phiếu thuận, sáng 18/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2016.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 11 của khóa 13, Quốc hội không giám sát chuyên đề mà chỉ tiến hành thảo luận báo cáo của Chính phủ và kinh tế, xã hội, ngân sách và xem xét kết quả giám sát kiến nghị của cử tri như mọi kỳ họp khác.

Điểm khác là Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khóa 13 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 14, Quốc hội cũng sẽ chỉ thảo luận về báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ và xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa mới, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn mới được tiến hành trở lại. Đồng thời Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tại kỳ họp này, phiên thảo luận về chương trình giám sát cho năm sau đã không có một đại biểu nào đăng ký phát biểu và Quốc hội nghỉ lúc chưa đến 9h30 phút.