22:09 30/06/2010

32 bí thư, chủ tịch phường, xã của Hà Nội không trúng cấp ủy khóa mới

Nguyễn Vũ

32 cán bộ chủ chốt của xã, phường, thị trấn tại Hà Nội, gồm 14 bí thư và 18 chủ tịch, đã không trúng cấp ủy khóa mới

Tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy chưa đạt mục tiêu đề ra - Ảnh: VNN.
Tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy chưa đạt mục tiêu đề ra - Ảnh: VNN.
32 cán bộ chủ chốt của xã, phường, thị trấn tại Hà Nội, gồm 14 bí thư và 18 chủ tịch, đã không trúng cấp ủy khóa mới.

Đó là thông tin được nêu tại dự thảo báo cáo kết quả tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở của Thành ủy Hà Nội. Theo báo cáo, đến thời điểm này đã có 2.808 chi đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội (chiếm 95%). Tại 21 quận, huyện tổng số cấp ủy viên được bầu là 8.695, trong đó cấp ủy viên mới tham gia khóa này chiếm hơn 42%, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy là 19,2%, tỷ lệ cấp ủy trẻ dưới 30 tuổi là 5,75%...

Còn tại 8 đảng bộ trực thuộc, tổng số cấp ủy viên được bầu là 1.222 và tỷ lệ cấp ủy dưới 30 tuổi chỉ là 0,8%.

Đa số các đảng bộ chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới không đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, các đảng bộ khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang có cấp ủy dưới 30 tuổi, tỷ lệ nữ thấp, báo cáo nêu rõ.

Cũng theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, công tác nắm bắt tình hình, dư luận trong cán bộ, đảng viên của một số đảng bộ chưa tốt, vẫn còn một số cán bộ chủ chốt năng lực, trình độ hạn chế, uy tín trong Đảng bộ, nhân dân thấp nhưng vẫn được cấp ủy giới thiệu.

Do đó đại hội bầu với số phiếu thấp hoặc không trúng cử vào ban chấp hành như con số đã nêu trên. Bên cạnh đó, việc điều hành bầu cử cấp ủy ở một số nơi còn lúng túng, chưa đảm bảo sự nghiêm túc.

Theo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị,  nhìn chung, việc đánh giá cán bộ của đảng viên và nhân dân là công tâm, vì “nhiều đồng chí làm việc phải va chạm quyết liệt, xử lý kiên quyết việc này việc kia, nhưng khi bầu cử vẫn đạt phiếu cao".

Và, “ngay cả một số đồng chí bí thư, chủ tịch phiếu bầu không cao, nhưng cũng không thể đánh giá thấp, chẳng qua đòi hỏi với bí thư, chủ tịch phải cao hơn”, Bí thư Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Cũng theo Bí thư, với các trường hợp càng gần đến đại hội càng thể hiện rõ những mặt yếu kém, né tránh, cơ hội, gây chia rẽ, bè phái thì “ngày mai đại hội, hôm nay vẫn có thể bàn bạc điều chỉnh nhân sự”.