11:11 02/02/2010

350 tỉ đồng phát triển giống cá tra, cá basa

Thiện An

5 tỉ con giống đạt tiêu chuẩn quốc gia sẽ được cung cấp cho nhu cầu nuôi cá tra, cá basa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Trong 3 năm từ 2010 - 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ dành 350 tỉ đồng để phát triển 100.000 con cá tra, basa bố mẹ, cung cấp khoảng 5 tỉ con giống đạt tiêu chuẩn quốc gia, đáp ứng đủ nhu cầu nuôi cá tra, cá basa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện nay, Viện Nghiên cứu thủy sản 2 đang gấp rút xây dựng bộ  tiêu chuẩn quốc gia về giống cá tra, cá basa để chuyển đến các chi cục thủy sản các tỉnh, đồng thời cho nhân giống đàn cá bố mẹ hậu bị - cá bố mẹ có thể sinh sản được ngay sau khi được chuyển giao cho các trại giống.

Đến tháng 4/2011 Viện Thủy sản 2 sẽ chuyển giao cho các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long trước 50.000 cá bố mẹ hậu bị và chuyển giao tiếp 50.000 con nữa vào 4/2012.

Trong khi chờ đàn cá bố mẹ từ Viện Thủy sản 2, các tỉnh thuộc dự án là Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long sẽ được Cục Nuôi trồng thủy sản cấp vốn để tiến hành xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng những trại sản xuất giống thống nhất, đồng bộ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được Cục Nuôi trồng thủy sản phê duyệt.