23:15 31/07/2019

4 đại học bị thanh tra về công tác tuyển sinh năm 2019

Nhật Dương

4 trường đại học bị thanh tra gồm: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM và Trường Đại học Bạc Liêu

Đại học Nội vụ Hà Nội là một trong 4 trường đại học bị thanh tra về công tác tuyển sinh năm 2019. Ảnh minh họa.
Đại học Nội vụ Hà Nội là một trong 4 trường đại học bị thanh tra về công tác tuyển sinh năm 2019. Ảnh minh họa.

Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định số 130/QĐ-TTr về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học năm 2019. Theo đó, Thanh tra Bộ giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thanh tra 4 trường đại học gồm: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM và Trường Đại học Bạc Liêu.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh của trường; việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh; việc tổ chức tuyển sinh. Thời gian thanh tra kéo dài 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Huy Bằng thành lập sẽ tiến hành thanh tra bắt đầu từ ngày mai (1/8/2019).

Trước đó, tại hội nghị đánh giá về công tác tuyển sinh năm 2019 vừa tổ chức mới đây, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Huy Bằng cũng cho rằng, thực tế qua theo dõi cho thấy nhiều đại học vẫn để xảy ra thiếu sót, sai phạm. Trong đó phải kể đến đề án tuyển sinh riêng của nhiều trường không rõ ràng, nhiều thông tin chưa chính xác, một số trường xét tuyển không đúng đề án. Nhiều trường xác định chỉ tiêu vượt quá năng lực đào tạo.

Đáng chý ý, có đại học do lo ngại tuyển nhiều giảng viên vào mà không có sinh viên thì không có nguồn kinh phí để duy trì bộ máy nên tăng chỉ tiêu đào tạo rất cao không đúng với năng lực thực tế.

Thậm chí, có trường khai 1.000 giáo viên cơ hữu trong đề án tuyển sinh, nhưng thực tế chưa có, do vậy đến lúc tuyển được nhiều sinh viên, trường mới đi ký hợp đồng giảng viên đủ số lượng, điều này là sai quy định.

Ông Bằng cũng khẳng định, trong quá trình thanh tra, trường làm sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm túc tới đó nhằm xiết chặt quản lý kiểm soát, đảm bảo chất lượng đào tạo đại học trong bối cảnh tự chủ hiện nay.