08:30 16/09/2015

5 năm tới, trên 84% dân phải có bảo hiểm y tế

Song Hà

Chính phủ đặt mục tiêu số người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng dần qua các năm

 Tính đến cuối 2014 đã có 71,6% dân số tham gia bảo hiểm y tế.<br>
Tính đến cuối 2014 đã có 71,6% dân số tham gia bảo hiểm y tế.<br>
Thủ tướng vừa ký quyết định giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020 cho UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo chỉ tiêu được Thủ tướng giao, đến cuối năm 2015 có 75,4% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ này sẽ tăng dần qua các năm, đến năm 2016 là 78%, 2017 là 79,8%, 2018 là 81,4%, 2019 là 82,5% và đến 2020 là 84,3%.

Một số địa phương được giao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao là Điện Biên (99%), Hòa Bình (99%), Tuyên Quang (98,6%),  Lào Cai (98,6%), Hà Giang (98,2%), Thái Nguyên (98,2%), Sơn La (98%).

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao, phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và được hưởng đầy đủ quyền lợi, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia, trước mắt tập trung hỗ trợ 30% mức đóng còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo...

Đồng thời, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội địa phương chủ động tổ chức thực hiện phát triển đối tượng và tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương trong tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế để đạt được chỉ tiêu tham gia bảo hiểm tại địa phương.

Theo kết quả triển khai đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, đến hết năm 2014 bảo hiểm y tế đã đạt tỷ lệ bao phủ 71,6% dân số.