17:05 04/10/2018

5 thủ tục về nhập khẩu phế liệu sẽ triển khai cơ chế một cửa quốc gia

Duyên Duyên

Trong 6 thủ tục mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia thì có đến 5 thủ tục liên quan đến nhập khẩu phế liệu

Sau khi hoàn thành việc triển khai 6 thủ tục hành chính này, Bộ Tài Nguyên và Môi trường sẽ hoàn thành kế hoạch kết nối năm 2018 - Ảnh minh họa.
Sau khi hoàn thành việc triển khai 6 thủ tục hành chính này, Bộ Tài Nguyên và Môi trường sẽ hoàn thành kế hoạch kết nối năm 2018 - Ảnh minh họa.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị này vừa nhận được công văn của Bộ Tài Nguyên và Môi trường đề nghị phối hợp để triển khai chính thức 6 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo đó, 6 thủ tục hành chính sẽ được kết nối, triển khai chính thức đợt này có tới 5 thủ tục liên quan đến nhập khẩu phế liệu.

Thứ nhất, thủ tục cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất.

Thứ hai, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Thứ ba, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn).

Thứ tư, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng).

Thứ năm, thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Thứ sáu, cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại.

Được biết, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc xây dựng quy trình, tài liệu nghiệp vụ và xây dựng hệ thống đối với 6 thủ tục hành chính để kết nối, triển khai chính thức qua Cơ chế một cửa quốc gia và có công văn gửi Tổng cục Hải quan thực hiện các công việc tiếp theo để triển khai chính thức. Sau khi hoàn thành việc triển khai 6 thủ tục hành chính này, Bộ Tài Nguyên và Môi trường sẽ hoàn thành kế hoạch kết nối năm 2018.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức kết nối cơ chế một cửa quốc gia từ tháng 6/2015. Tính đến tháng 9/2018, Bộ Tài nguyên và Mội trường đã triển khai được 11 thủ tục hành chính đã chính thức triển khai qua cơ chế một cửa quốc gia. Trong đó có 4 thủ tục đã bị hủy bỏ do thay đổi của chính sách pháp luật. Như vậy, hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ còn 7 thủ tục đang triển khai qua cơ chế một cửa quốc gia.