15:29 15/10/2014

6 nhà đầu tư cá nhân bị phạt hơn 260 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã phạt 50 triệu đồng đối với 3 cá nhân do báo cáo không đúng thời hạn về sở hữu khi trở thành cổ đông lớn

Diễn biến giá cổ phiếu TTR trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TTR trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Ngày 13/10/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán đã phạt 50 triệu đồng đối với 3 cá nhân là ông Nguyễn Văn Phương, bà Trịnh Thị Nga và bà Nguyễn Thị Phương Loan do báo cáo không đúng thời hạn về sở hữu khi trở thành cổ đông lớn.

Cụ thể: ông Nguyễn Văn Phương đã trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại (mã TTR-HNX) sau khi mua tổng cộng 322.002 cổ phiếu TTR vào ngày 24/6/2014, chiếm 16,15% vốn điều lệ nhưng ngày 21/7/2014 mới thực hiện báo cáo về sở hữu).

Bà Trịnh Thị Nga đã trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại (mã TTR-HNX) sau khi mua tổng cộng 450.000 cổ phiếu TTR vào ngày 24/6/2014, chiếm 22,57% vốn điều lệ nhưng ngày 1/8/2014 mới thực hiện báo cáo về sở hữu) và bà Nguyễn Thị Phương Loan đã trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại (mã TTR-HNX) sau khi mua tổng cộng 300.000 cổ phiếu TTR vào ngày 24/6/2014, chiếm 15,05% vốn điều lệ nhưng ngày 21/7/2014 mới thực hiện báo cáo về sở hữu).

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán cũng phạt 2 cá nhân với mức phạt 35 triệu đồng mỗi người do báo cáo không đúng thời hạn bán gồm: ông Đỗ Hoàng Sơn đã bán 45.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã POM-HOSE) vào ngày 12/5/2014 và ông Nguyễn Quý Dũng đã giao dịch bán 12.680 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin (mã TVD-HNX) từ ngày 3/4/2014 đến ngày 2/5/2014.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán cũng phạt bà Nguyễn Thị Thu Trang 42,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (thực hiện giao dịch mua 100.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HNX) vào ngày 13/5/2014 nhưng đến ngày 10/6/2014 mới báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch).